light bulb whit calculator and euro coins” width=”2136″ height=”1424″ />

„В рамките на извършвания секторен анализ КЗК е изискала информация от подателите на сигнали, чрез изпращане на въпросници. Това е един от законовите способи за събиране на информация за състоянието на конкурентната среда”, уточниха от комисията. За да бъде извършено обективно и пълно проучване на даден пазар, КЗК трябва да събере първична информация за него именно от пазарните участници, въз основа на която да извърши анализ и преценка за наличието на евентуални антиконкурентни практики.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

За установяване на състоянието на свободния пазар на електроенергия, в производството по извършване на секторен анализ, комисията е изискала информация и данни от над 50 субекта – участници на пазара (производители, търговци, БНЕБ ЕАД, ЕСО ЕАД и др.), компетентни държавни органи и браншови организации. “В резултат на мащабното проучване е събрана и се анализира значителен обем информация, което ще позволи на комисията да идентифицира евентуалните проблеми за конкуренцията в сектора”, пише още в съобщението.


Leave A Reply