Националният борд по туризъм (НБТ) настоява държавата да осигури 60 милиона евро за малките и средните фирми в туризма от отпуснатите допълнително 120 млн. евро от ЕК по Оперативна програма “Конкурентоспособност и иновации” (ОПИК), съобщи НБТ.

“Средствата трябва да бъдат използвани за подпомагане на българските хотели, заведения, туроператори, екскурзоводи и авиокомпании”, обясни позицията на НБТ изпълнителният директор д-р Полина Карастоянова. Според нея субсиидиите трябва да бъдат предвидени за подпомагане на бранша, особено при очакваната нова вълна на пандемията.

“Освен това е необходимо да се предвидят и повече средства за реклама на България в чужбина за предстоящия зимен сезон и за лято 2022 г.”, изтъква д-р Карастоянова.

БХРА: В актуализацията на бюджета да се предвидят пари за туризма

Европейската комисия одобри изменението на шест оперативни програми, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд, в България, Италия, Испания, Унгария и Германия в рамките на REACT-EU за общо 2,7 млрд. евро.

Увеличението на ресурса за България ще бъде използвано за подкрепа на оборотния капитал за малки и средни предприятия (МСП). Очаква се около 2600 МСП да се възползват от подкрепата.

В останалите държави основно ще бъде подпомогнат туризмът, подчертава НБТ и посочва примери за това.


Share Follow

Leave A Reply