Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2016г.