Клиника по детска хирургия и Спешното приемно отделение за деца